přihlášení | registrace

JÓGA POD VĚŽÍ JÓGOVÉ STUDIO

Lektoři

Eva Berkana

Milí přátelé,

povědět pár slov o sobě a o své cestě jógy nemusí být jednoduché. Vyjádřit sebe v pár řádcích a přitom být stručný, je úkol zapeklitý. Avšak vynasnažím se.

Můj život je prodchnut jógou, je jógou samotnou a vše se v mém životě točí v kruhu jógy. Studuji, praktikuji a vnímám. Svět jógy mne uvítal systémem Rádžajógy, avšak má cesta nakonec zahrnuje všechny čtyři základní směry jógy. Nejvýstižnější je tedy označení mé cesty za cestu integrální.

Mým záměrem je zprostředkovávat lidem hlubokou moudrost jógy a napomáhat tak k uzdravení, ke změně životního stylu či nalezení vnitřní cesty k sobě sama, ke svému božství a nakonec k Bohu (vesmíru, absolutnu…). Stále mám v srdci připomínku, že my všichni jsme Bytosti na cestě, hledající věčné štěstí, tichou radost a stálou rovnováhu. Věřím ve společnou pomoc a povzbuzení nás všech navzájem.

Kurzy, jež pořádám, se snažím koncipovat strukturovaně, smysluplně a srozumitelně. Postupujeme od základů k vyšším technikám jógy dle možností a potřeb všech praktikujících. Vyrovnáváme sílu a pružnost jak těla, tak mysli a stále posilujeme svou rovnováhu. Některé kurzy zaměřuji směrem terapeutickým, pak se jedná o kurzy terapeutické jógy.

Stále se učím a čerpám od osobností, a tímto s hlubokou úctou děkuji, Ivance a Honzovi Knaislovým, Míle Sávitrí Mrnuštíkové, již odešlým mistrům Eduardovi Tomášovi, Šrí Sv. Gítánandovi. Čerpám taktéž ze školy Bihárské a od Dr. Bholeho.

V současné době má sádhana (vlastní denní praxe) následuje cestu Jógy pozornosti, jak ji předával milý Eduard Tomáš. Věnuji se tedy cestě džňána jógy, bhakti jógy a karma jógy.

Víra, oddanost poslání a pokora, jsou atributy, ke kterým se stále obracím.

Dříve či později, jak věřím, je a bude každá bytost šťastna.

Subham astu sarvadžagatam!

Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

S láskou Eva

Fotografie lektora Eva Berkana

lektoři